Xem ngày TỐT KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT của 12 con giáp năm 2022

Khai trương là nghi thức quan trọng đặc biệt dành cho các Công ty. Vậy trong năm 2022 này, 12 con giáp nên chọn ngày khai trương nào, để hợp tuổi, đón tài lộc và may mắn? Cùng INVERT tham khảo nhé.

26101047 ngay tot gio dep khai truong

I. Lưu ý khi chọn ngày khai trương

Nên chọn ngày đẹp Hoàng đạo để khai trương, mở cửa hàng

 • Ngày Đại An: Đây là ngày tốt đại bình an, đại tốt, thích hợp để khai trương mở cửa hàng
 • Ngày Tiểu Cát: Đây là ngày đem cát lợi, vận may cho gia chủ
 • Ngày Tốc Hỷ: Đây là ngày tốc chiến tốc thắng ám chỉ làm mọi chuyện đều lên, đều thuận lợi

Hãy tránh các ngày kiêng kị, ngày xấu trong năm 2022

 • Ngày Tam Nương
 • Ngày Không Vong
 • Ngày Xích Khẩu
 • Ngày Thọ Tử
 • Ngày Dương Công Kỵ
 • Ngày Vãn Vong
 • Ngày Sát dương

26101057 lich ngay tot

II. Chọn ngày TỐT KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT của 12 con giáp năm 2022

1. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tý

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tý (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tý (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)

2. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Sửu

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Sửu (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Sửu (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)

3. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Dần

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Dần (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Dần (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)

4. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Mão

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Mão (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Mão (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)

5. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Thìn

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Thìn (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Thìn (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)

6. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tỵ

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tỵ (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tỵ (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)

7. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Ngọ

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Ngọ (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Ngọ (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)

8. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Mùi

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Mùi (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Mùi (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)

9. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Thân

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Thân (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Thân (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)

10. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Dậu

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Dậu (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Dậu (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)

11. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tuất

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tuất (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Tuất (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)

12. Chọn ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Hợi

Ngày Dương Ngày Âm Ngày Giờ hoàng đạo
2/2 2/1/2022 – Bính Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
4/2 4/1/2022 – Mậu Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
6/2 6/1/2022 – Canh Dần Trực Kiến 23h – 1h, 1h – 3h, 7h – 9h, 9h – 11h, 13h – 15h, 19h – 21h
8/2 8/1/2022 – Nhâm Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
16/2 16/1/2022 – Canh Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
20/2 20/1/2022 – Giáp Thìn Trực Mãn 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
26/2 26/1/2022 – Canh Tuất Trực Thành 3h – 5h, 7h – 9h, 9h – 11h, 15h – 17h, 17h – 19h, 21h – 23h
28/2 28/1/2022 – Nhâm Tý Trực Khai 23h – 1h, 1h – 3h, 5h – 7h, 11h – 13h, 15h – 17h, 17h – 19h
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Hợi (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)
Xem ngày tốt khai trương năm 2022 cho tuổi Hợi (Bạn có thể lưu về máy tính hay điện thoại khi cần sẽ dùng)

III. Xem ngày HOÀNG ĐẠO của 12 tháng của năm 2022

Mỗi tháng đều có ngày hoàng đạo và hắc đạo khác nhau. Vì vậy, đội ngũ INVERT tổng hợp tất cả các ngày HOÀNG ĐẠO trong năm 2022 chi tiết, bạn dễ dàng tra cứu ngày Hoàng Đạo của năm 2022.

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 1 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 1/2022, theo đó tháng 1 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 1/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 31
 • Những ngày xấu Tháng 1/2022 dương lịch: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30

23214451 1 ngay hoang dao thang 1 nam 2022 1

23214502 2 ngay hoang dao thang 1 nam 2022 1

23214511 3 ngay hoang dao thang 1 nam 2022 1

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 2 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 2/2022, theo đó tháng 2 năm 2022 có 28 ngày, trong đó có 14 ngày hoàng đạo và 14 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 2/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28
 • Những ngày xấu Tháng 2/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27

23215228 1 ngay hoang dao thang 2 nam 2022 1

23215242 2 ngay hoang dao thang 2 nam 2022 1

23215254 3 ngay hoang dao thang 2 nam 2022 1

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 3 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 3/2022, theo đó tháng 3 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 16 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 3/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31
 • Những ngày xấu Tháng 3/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 28, 29

23215628 1 ngay hoang dao thang 3 nam 2022 1

23215643 2 ngay hoang dao thang 2 nam 2022 1

23215652 3 ngay hoang dao thang 2 nam 2022 1

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 4 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 4/2022, theo đó tháng 4 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 4/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28
 • Những ngày xấu Tháng 4/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30

23220050 1 ngay hoang dao thang 4 nam 2022 1

23220102 2 ngay hoang dao thang 4 nam 2022 1

23220112 3 ngay hoang dao thang 4 nam 2022 1

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 5 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 5/2022, theo đó tháng 5 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 5/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 31
 • Những ngày xấu trong tháng 5/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 28

23220419 1 ngay hoang dao thang 5 nam 2022 1

23220431 2 ngay hoang dao thang 5 nam 2022 1

23220442 3 ngay hoang dao thang 5 nam 2022 1

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 6 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 6/2022, theo đó tháng 6 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 6/2022 dương lịch: Ngày 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30
 • Những ngày xấu trong tháng 6/2022 dương lịch: Ngày 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 29

23220812 ngay hoang dao thang 6 nam 2022 1 1

23220832 2 ngay hoang dao thang 6 nam 2022 1

23220849 3 ngay hoang dao thang 6 nam 2022 1

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 7 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 7/2022, theo đó tháng 7 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 7/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29
 • Những ngày xấu trong tháng 7/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 28, 30

23221202 1 ngay hoang dao thang 7 nam 2022 1

23221213 2 ngay hoang dao thang 7 nam 2022 1

23221223 3 ngay hoang dao thang 7 nam 2022 1

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 8 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 8/2022, theo đó tháng 8 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 8/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 30
 • Những ngày xấu trong tháng 8/2022 dương lịch: Ngày 2, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31

23221526 1 ngay hoang dao thang 8 nam 2022 1

23221539 2 ngay hoang dao thang 8 nam 2022 1

23221548 3 ngay hoang dao thang 8 nam 2022 1

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 9 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 9/2022, theo đó tháng 09 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 14 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 9/2022 dương lịch: Ngày 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 28, 29 dương lịch
 • Những ngày xấu trong tháng 9/2022 dương lịch: Ngày 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30 dương lịch

23221919 1 ngay hoang dao thang 9 nam 2022 1

23221932 2 ngay hoang dao thang 9 nam 2022 1

23221941 3 ngay hoang dao thang 9 nam 2022 1

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 10 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 10/2022, theo đó tháng 10 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

Những ngày hoàng đạo trong tháng 10/2022: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 30

Những ngày xấu Tháng 10 năm 2022: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31. 

23213747 1 ngay hoang dao thang 10 nam 2022 1

23213737 2 ngay hoang dao thang 10 nam 2022 1

23213728 3 ngay hoang dao thang 10 nam 2022 1

Lưu ý: Những ngày Hoàng Đạo tháng 10 năm 2022 ở trên rất tốt để tiến triển các công việc như cúng tế, giải trừ, dỡ nhà, giao dịch, nạp tài, động thổ, cưới hỏi, thẩm mỹ, làm đẹp,… Tuy nhiên, để có thể lựa chọn được ngày tốt trong tháng 10 năm 2022, hợp với tuổi, ngày sinh của mình, bạn cần phải chú ý đến những vấn đề sau:

 • Nên lựa chọn khởi sự công việc vào ngày hoàng đạo và tránh những ngày xấu, ngày hắc đạo.
 • Sau khi chọn được ngày tốt tháng 10, bạn cần xem thêm giờ tốt/xấu, tuổi hợp/xung khắc với ngày,…, và đưa ra quyết định khởi sự tốt nhất cho mình.

23212749 lich am thang 10 nam 2022 1

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 11 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 11/2022, theo đó tháng 11 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 11/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28 dương lịch
 • Những ngày xấu trong tháng 11/2022 dương lịch: Ngày 3, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30 dương lịch

23222304 1 1

23222317 2 1

23222326 3 1

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 12 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 12/2022, theo đó tháng 12 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 17 ngày hoàng đạo và 14 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 12/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30
 • Những ngày xấu trong tháng 12/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 31

23222707 1 1

23222655 2 1

23222642 3 1

Bên trên là lịch của những ngày TỐT KHAI TRƯƠNG HỒNG PHÁT của 12 con giáp năm 2022, do đội ngũ INVERT tổng hợp mới nhất, hi vọng thông tin này sẽ hữu ích đến bạn. 

Năm 2023 là năm con gì? Mệnh gì? Tuổi Quý Mão hợp Tuổi nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button