Xem ngày HOÀNG ĐẠO tháng 12 năm 2022 chi tiết

Mỗi tháng đều có ngày hoàng đạo và hắc đạo khác nhau. Vì vậy, đội ngũ INVERT tổng hợp tất cả các ngày HOÀNG ĐẠO trong năm 2022 chi tiết, bạn dễ dàng tra cứu ngày Hoàng Đạo của tháng 12/2022.

Ngày hoàng đạo hay hắc đạo có các tên gọi và ý nghĩa khác nhau cụ thể chúng ta có: 

Các ngày hoàng đạo trong tháng: Thanh Long Hoàng Đạo, ngày Minh Đường Hoàng Đạo, ngày Kim Quỹ Hoàng Đạo, ngày Kim Đường Hoàng Đạo, ngày Ngọc Đường Hoàng Đạo và ngày Tư Mệnh Hoàng Đạo.

Các ngày hắc đạo trong tháng: Câu Trần Hắc Đạo, ngày Thiên Hình Hắc Đạo, ngày Chu Tước Hắc Đạo, ngày Bạch Hổ Hắc Đạo, ngày Thiên Lao Hắc Đạo và ngày Huyền Vũ Hắc Đạo.

23212504 gio hoang dao la

I. Ngày hoàng đạo là gì?

Theo thiên văn học cổ đại, quỹ đạo chuyển động của mặt trời được gọi là “Hoàng Đạo”. Còn theo phong thủy, mặt trời còn được gọi là ông Trời, là người cai quản mọi việc trên đời này từ hạnh phúc, hoan hỉ cho đến chuyện buồn đau, khổ hạnh.

Trên đường đi của ông Trời sẽ có các vị thần phụ giúp, các vị thần này là các vì sao trên bầu trời. Trong 12 giờ, các vị thần sẽ luân phiên trực một giờ. Trong số các vị thần này sẽ bao gồm các vị thần ác (thần xấu) và các vị thần thiện (thần tốt).

Ngày hoàng đạo là ngày mà các vị thần thiện canh giữ, do đó, người ta quan niệm đây là ngày tốt, ngày đại cát đại lợi. Nếu tiến hành việc gì vào ngày hoàng đạo thì sẽ được các vị thần này hộ phù trợ, mọi chuyện sẽ diễn ra suôn sẻ, gặp nhiều may mắn, hanh thông.

Như vậy, những ngày và khung giờ có vị thần tốt cai quản sẽ được coi là ngày hoàng đạo. Ngày Hoàng đạo là ngày tốt, ngày đại cát đại lợi để tiến hành những công việc quan trọng.

II. Cách tính ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo trong tháng

Ngày Hoàng đạo, hắc đạo trong tháng âm lịch sẽ được tính như sau:

Cách tính ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo trong tháng
Cách tính ngày hoàng đạo, ngày hắc đạo trong tháng

III. Xem ngày HOÀNG ĐẠO của 12 tháng của năm 2022

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 1 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 1/2022, theo đó tháng 1 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 1/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28, 31
 • Những ngày xấu Tháng 1/2022 dương lịch: 1, 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30

23214451 1 ngay hoang dao thang 1 nam 2022 2

23214502 2 ngay hoang dao thang 1 nam 2022 2

23214511 3 ngay hoang dao thang 1 nam 2022 2

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 2 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 2/2022, theo đó tháng 2 năm 2022 có 28 ngày, trong đó có 14 ngày hoàng đạo và 14 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 2/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 8, 9, 11, 14, 16, 17, 20, 21, 23, 26, 28
 • Những ngày xấu Tháng 2/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 7, 10, 12, 13, 15, 18, 19, 22, 24, 25, 27

23215228 1 ngay hoang dao thang 2 nam 2022 2

23215242 2 ngay hoang dao thang 2 nam 2022 2

23215254 3 ngay hoang dao thang 2 nam 2022 2

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 3 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 3/2022, theo đó tháng 3 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 16 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 3/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 7, 9, 12, 14, 15, 18, 19, 21, 24, 26, 27, 30, 31
 • Những ngày xấu Tháng 3/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 16, 17, 22, 23, 25, 28, 29

23215628 1 ngay hoang dao thang 3 nam 2022 2

23215643 2 ngay hoang dao thang 2 nam 2022 2

23215652 3 ngay hoang dao thang 2 nam 2022 2

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 4 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 4/2022, theo đó tháng 4 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 4/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 25, 26, 28
 • Những ngày xấu Tháng 4/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 23, 24, 27, 29, 30

23220050 1 ngay hoang dao thang 4 nam 2022 2

23220102 2 ngay hoang dao thang 4 nam 2022 2

23220112 3 ngay hoang dao thang 4 nam 2022 2

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 5 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 5/2022, theo đó tháng 5 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 5/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 9, 10, 12, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 27, 29, 31
 • Những ngày xấu trong tháng 5/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 7, 8, 11, 13, 14, 16, 19, 23, 25, 26, 28

23220419 1 ngay hoang dao thang 5 nam 2022 2

23220431 2 ngay hoang dao thang 5 nam 2022 2

23220442 3 ngay hoang dao thang 5 nam 2022 2

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 6 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 6/2022, theo đó tháng 6 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 6/2022 dương lịch: Ngày 1, 4, 5, 7, 10, 12, 13, 16, 17, 19, 22, 24, 25, 28, 30
 • Những ngày xấu trong tháng 6/2022 dương lịch: Ngày 2, 3, 6, 8, 9, 11, 14, 15, 18, 20, 21, 23, 26, 27, 29

23220812 ngay hoang dao thang 6 nam 2022 1 2

23220832 2 ngay hoang dao thang 6 nam 2022 2

23220849 3 ngay hoang dao thang 6 nam 2022 2

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 7 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 7/2022, theo đó tháng 7 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 7/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 6, 8, 9, 12, 13, 15, 18, 20, 21, 24, 25, 27, 29
 • Những ngày xấu trong tháng 7/2022 dương lịch: Ngày 2, 4, 5, 7, 10, 11, 14, 16, 17, 19, 23, 26, 28, 30

23221202 1 ngay hoang dao thang 7 nam 2022 2

23221213 2 ngay hoang dao thang 7 nam 2022 2

23221223 3 ngay hoang dao thang 7 nam 2022 2

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 8 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 8/2022, theo đó tháng 8 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 8/2022 dương lịch: Ngày 1, 3, 4, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 19, 20, 22, 25, 27, 29, 30
 • Những ngày xấu trong tháng 8/2022 dương lịch: Ngày 2, 5, 6, 9, 11, 12, 14, 17, 18, 21, 23, 24, 26, 28, 31

23221526 1 ngay hoang dao thang 8 nam 2022 2

23221539 2 ngay hoang dao thang 8 nam 2022 2

23221548 3 ngay hoang dao thang 8 nam 2022 2

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 9 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 9/2022, theo đó tháng 09 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 14 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 9/2022 dương lịch: Ngày 2, 3, 5, 8, 10, 11, 14, 15, 17, 20, 22, 23, 28, 29 dương lịch
 • Những ngày xấu trong tháng 9/2022 dương lịch: Ngày 1, 4, 6, 7, 9, 12, 13, 16, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 27, 30 dương lịch

23221919 1 ngay hoang dao thang 9 nam 2022 2

23221932 2 ngay hoang dao thang 9 nam 2022 2

23221941 3 ngay hoang dao thang 9 nam 2022 2

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 10 NĂM 2022

23212626 xem ngay tot thang 10 2022 am lich

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 10/2022, theo đó tháng 10 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 16 ngày hắc đạo. Cụ thể:

Những ngày hoàng đạo trong tháng 10/2022: 1, 4, 6, 7, 10, 11, 13, 16, 18, 19, 22, 23, 25, 27, 30

Những ngày xấu Tháng 10 năm 2022: 2, 3, 5, 8, 9, 12, 14, 15, 17, 20, 21, 24, 26, 28, 29, 31. 

23213747 1 ngay hoang dao thang 10 nam 2022 2

23213737 2 ngay hoang dao thang 10 nam 2022 2

23213728 3 ngay hoang dao thang 10 nam 2022 2

Lưu ý: Những ngày Hoàng Đạo tháng 10 năm 2022 ở trên rất tốt để tiến triển các công việc như cúng tế, giải trừ, dỡ nhà, giao dịch, nạp tài, động thổ, cưới hỏi, thẩm mỹ, làm đẹp,… Tuy nhiên, để có thể lựa chọn được ngày tốt trong tháng 10 năm 2022, hợp với tuổi, ngày sinh của mình, bạn cần phải chú ý đến những vấn đề sau:

 • Nên lựa chọn khởi sự công việc vào ngày hoàng đạo và tránh những ngày xấu, ngày hắc đạo.
 • Sau khi chọn được ngày tốt tháng 10, bạn cần xem thêm giờ tốt/xấu, tuổi hợp/xung khắc với ngày,…, và đưa ra quyết định khởi sự tốt nhất cho mình.

23212749 lich am thang 10 nam 2022 2

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 11 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 11/2022, theo đó tháng 11 năm 2022 có 30 ngày, trong đó có 15 ngày hoàng đạo và 15 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 11/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 20, 23, 25, 27, 28 dương lịch
 • Những ngày xấu trong tháng 11/2022 dương lịch: Ngày 3, 4, 7, 9, 10, 12, 15, 16, 19, 21, 22, 24, 26, 29, 30 dương lịch

23222304 1 2

23222317 2 2

23222326 3 2

XEM NGÀY HOÀNG ĐẠO TRONG THÁNG 12 NĂM 2022

Theo tính hung/cát của các ngày trong tháng 12/2022, theo đó tháng 12 năm 2022 có 31 ngày, trong đó có 17 ngày hoàng đạo và 14 ngày hắc đạo. Cụ thể:

 • Những ngày hoàng đạo trong tháng 12/2022 dương lịch: Ngày 1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 14, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 30
 • Những ngày xấu trong tháng 12/2022 dương lịch: Ngày 3, 5, 6, 8, 11, 12, 15, 17, 18, 20, 25, 26, 29, 31

23222707 1 2

23222655 2 2

23222642 3 2

Năm 2023 là năm con gì? Mệnh gì? Tuổi Quý Mão hợp Tuổi nào?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Back to top button